Yritystä metsästämässä

YRITYSTÄ METSÄSTÄMÄSSÄ –kehittämishanke
1.5.2011– 31.12.2013

1.TAUSTAA HANKKEELLE

Suomen historiaan metsä kuuluu olennaisena osana. Puu ja metsä ovat edelleen läsnä monella tavalla suomalaisessa elämänmuodossa. Metsä- ja luontoalan toimijat voivat osaltaan edesauttaa lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä metsäosaamisen ja luonnon tuntemuksen lisäämisessä .Suomi on kansainvälisesti metsien suurvalta ja siksi metsien ekologiaa, suojelua, käyttöä ja metsiin perustuvaa elinkeinotoimintaa ja yrittäjyyttä koskevat perusasiat ovat kaikille kuuluvia kansalaistaitoja. Metsä- ja luontoalan ammattilaiset voivat olla avuksi näiden taitojen välittämisessä nuorille ja heidän perheilleen.
 

Hankkeen tavoitteena on nuorten ja heidän perheiden kannustaminen yrittäjämäiseen tapaan toimia, yritysideoiden hiominen ja uusien yrityksien perustaminen metsäluontoa hyödyntäen
1) lisäämällä tietämystä metsän sosiaalisesta, ekologisesta ja taloudellisesta merkityksestä  

Metsässä liikkumisen myötä  metsän monipuolinen lajituntemus paranee ja tieto ja kiinnostus metsästä ekosysteeminä lisääntyy. Nuoret ja heidän perheensä ymmärtävät metsäluonnon suojelun tarkoituksen  ja vaikutukset  ja samalla käsitteistä selkiytyy. Metsän moninaiskäyttöön tutustumalla  ja raaka-aineita sekä ideoita tuotteistamalla  löydetään  yrittäjämäinen toimintatapa. Perinteisiä metsän moninaiskäytön  tapoja kokeilemalla  lisätään tietoa  metsänkäytön historiasta.

 

2) lisäämällä tietoa metsätalouden merkityksestä työllisyyteen ja yrittäjyyteen.

Neuvontatilaisuuksissa puun kasvatuksen ja korjuun ketju tulevat tutuiksi  ja metsien hyödyntäminen uusiutuvana luonnonvarana ja eri tuotteiden raaka-aineina opitaan ymmärtämään. Hanke lisää tietoa metsätalouden merkityksestä työllisyyteen ja yrittäjyyteen metsätalouden ammatteihin ja yrittäjiin tutustumalla sekä yrittäjyyden polkua itse kokeilemalla. Hankkeen aikana metsätalouden merkitys Suomen kansantaloudelle avautuu ja yrittäjyys nähdään yhtenä vaihtoehtona työllistyä. Hankeaikana aloittavan yrittäjän liikevaihdoksi riittää 50 -6000 e – muuten yritys noudattaa normaalia yrityksen perustamistapaa, talouden seurantaa ja raportointia.
 

Toiminta-alueena on koko Varsinais-Suomen jokivarsikumppanien toiminta-alue: Alastaro, Aura, Loimaa, Koski TL, Kuusjoki, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Somero ja Tarvasjoki.